എങ്ങനെ എയര്‍ ബി എന്‍ ബി വിരുന്നുകാരെ ത്രിപ്തിപ്പെടുത്താം!

എയര്‍ ബിഎന്‍ബി ഇപ്പോള്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ പ്രസതി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്‍ ഒരു വന്‍ ഷെയറിംഗ് എകനോമിയുടെ മുന്‍പന്തിയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്‌. എയര്‍ ബിഎന്‍ബി അവകാസപ്പെടുന്നത് അവര്‍ ഫൈവ് സ്റ്റാര്‍ ഫസിലിറ്റിയാണ് നല്‍കുന്നതെ എന്നാണെ. ഏതു ബിസിനസ്‌ ആണെങ്കിലും കസ്റ്റമേഴ്സ് സംതൃപ്തിയാണ് വളരെ പ്രതാനം.
ചുരുക്കത്തില്‍ എയര്‍ ബിഎന്‍ബി എന്നാല്‍ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് വീട് മറ്റു ഗസ്റ്റ്കള്‍ക്കെ ദിവസവടകക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആര്പ്പടാണ്. കൂടുതലായി അറിയാനും നിങ്ങളുടെ വീട് വടകക്കെ കൊടുക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്ങില്‍ ഈളിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയുക്ക https://www.airbnb.com/.
നിങ്ങള്‍ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വീട് എയര്‍ ബിഎന്‍ബി ഗസ്റ്റ്നുവേണ്ടി ഒരുക്കുമെന്ന്  നമുക്കു നോക്കാം.
വീടെ വളരെ ക്ലീന്‍ ആയിരിക്കാന്‍ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. കേരളത്തില്‍ മിക്കപ്പോഴും ചൂടയിരിക്കുന്നതിനാല്‍ എയര്‍ കണ്ടിഷന്‍ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ചൂടുള്ള ദിവസമാണെങ്കില്‍ ഗസ്റ്റ്‌ വീട്ടില്‍ എത്തുന്നതിനു അരമണിക്കൂറിനു മുന്‍പെങ്കിലും എയര്‍ കണ്ടിഷന്‍ ഓണ്‍ ചെയ്തിടുക അതുവഴി ഗസ്റ്റ് വീട്ടില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ തന്നേ അവര്‍ക്കെ പുറത്തെ ചൂടില്‍നിന്നും ഒരു വിടുതല്‍ ലഭിക്കുകയും കൂടുതല്‍ നല്ല രേടിംഗ് ലഭിക്കുകയും ചെയും. ഓര്‍ക്കുക എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കൂടുതല്‍ കൊടുക്കാന്‍.
കൂടുതല്‍ ബെട്ഷീറ്റെ , തലവണ, തോരതെ, ബേബി ക്രിബ്, അലാറം ക്ലോക്ക് , ടൊഇലെട് പേപ്പര്‍, ഷാമ്പൂ, എക്സ്ട്രാ സോപ്പ്, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്, എക്സ്ട്രാ ടൂത്ത്  ബ്രഷ്, ഹെയര്‍ ഡ്രയര്‍ എന്നിവ ചുരുക്കം ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അടുത്ത പ്രാവശ്യം.

Author: Boby

I am Boby Thomas born and raised in a small village in Kerala state, South India.I am curious about everything from my childhood onwards. Currently living in the United States of America. I believe this is the best time to be an entrepreneur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *