പല രീതിയിലുള്ള പണ സംബാധന മാര്‍ഗങ്ങള്‍

ഇപ്പോള്‍‌ വീട്ടില്‍ നിന്നുതന്നെ നടത്താവുന്ന സംരംഭങ്ങളെ ധാരാളം ആള്‍ക്കാര്‍ സ്വാഗതം ചെയുന്നുണ്ട്‌. അവയ്ക്ക്  വളരെയതികം വിശ്വാസവും നേടിവരുന്നു.
നാളെ  മുതല്‍ കൊച്ചുവെളുപ്പാന്‍കാലത്ത് എഴുന്നെക്കാതെതന്നെ  നിങ്ങള്ക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്തെ എഴുന്നേല്‍ക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍ എന്ന് ആലോചിച്ചു നൂക്കിയെ. ഒരു ട്രാഫിക് പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ നിള്‍ക്ക് ജോലിചെയ്യുവാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍  എന്തുനല്ല സ്വപ്നം അല്ലേ?
കുറച്ചു വേറെ ധന സമ്പാദ്യം നിങ്ങള്‍ക്കെ ഒരുദോഷവും ഉണ്ടാക്കുകയില്ല ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ബോസിന് വേണ്ടി കുറച്ചു കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാകുമെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും  നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിയും കുറച്ചു കൂടുതല്‍ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും.

കൂടുതല്‍ ധനം സമ്പാധിക്കണമെങ്കില്‍ കുറച്ചു കഷ്ട്ടപെട്ടെ പറ്റൂ. പക്ഷെ നിങ്ങള്‍ ഇഷ്ട്ടപെട്ട കാര്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഒരിക്കലും നമ്മള്‍ ഷീണിച്ചു പോകത്തില്ല.

നമ്മള്‍ ഷീണം അറിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനുള്ള അഞ്ചു കാരണങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം.

1. നിങ്ങളുടെ തോളിനു മുകളില്‍ കുടി നോക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. സമയം ലക്‌ഷ്യം സമ്പത്ത് എല്ലാം നിങ്ങളുടേത് ആയി മാറും.
2. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കും. എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും മാറ്റാവുന്ന ജോലിക്രമം നിങ്ങള്‍ക്ക് മറ്റു ജോലിക്കാരിയളില്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ സാധിക്കും.
3. നിങ്ങളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള വിചാരം മാറിക്കിട്ടും.
4. പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മാറിക്കിട്ടും. നിങ്ങള്‍ സൈഡ് ബിസിനസ്‌ ചെയുമ്പോള്‍ ജോലിയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന അവസ്ഥ മാറിക്കിട്ടും.
5. നമ്മുടെതായ സമയത്തെ ജോകിയില്‍നിന്നും വിരമിക്കാന്‍ സതിക്കും.
നമ്മള്‍ ഇങ്ങനെയൊരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ വിജയം നമുക്കുതന്നെ അളക്കാവുന്ന ഒരു വസ്തുവായിതീരും.

Author: Boby

I am Boby Thomas born and raised in a small village in Kerala state, South India.I am curious about everything from my childhood onwards. Currently living in the United States of America. I believe this is the best time to be an entrepreneur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *