ഇന്ത്യയുടെ വളര്‍ച്ചയും ബിസിനസും

മോദി സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ബിസിനസ്സിനെ വളര്‍ത്താനുള്ള നയം വളരെ സ്വാഗതാര്‍ഹമാണ്. പക്ഷെ ബിസിനസിന്‍റെ പേരില്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ ചുറ്റിനടന്നു ബിസിനസ്‌ ജനതയെ ഇന്ത്യയിലക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിനു പകരം ആദ്യം വേണ്ടിയ്തെ ഇന്ത്യയില്‍ ബിസിനസ്‌ വളരാന്‍ വേണ്ടതായ സഹ്ച്ചര്യമാണോയെന്നു വിലയിരുത്തുകയാണ്. ഗെവന്മേന്‍റെ തലത്തില്‍ പലവിധമായ വിട്ടുവീഴ്ചകളും ചെയെണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ഉടമസ്ടന്‍ എം ഏ യൂസഫലി ഒരു അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തില്‍ പറഞ്ഞതെ ഇവിടെ പ്രസസ്തമാണ്
“നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ? രാജ്യാന്തരതലത്തില്‍ 124 മാളുകള്‍ പണിതതിനേക്കാള്‍ ടെന്‍ഷനും ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് കൊച്ചിയിലെ ഒരു മാള്‍ നിര്‍മിച്ചപ്പോള്‍ എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നത്. രാഷ്ട്രീയ-ഉദ്യോഗസ്ഥ നേതൃത്വം ബിസിനസ് ഫ്രണ്ട്‌ലിയാകണം. എങ്കിലേ കേരളത്തിന്റെ സാധ്യതകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകൂ.” ( ധനം മാസിക).
വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുമുന്‍പേ ഒരുബുസിനെസ്സ് തുടങ്ങിയ എനിക്കറിയാം അന്ന് ഞാന്‍ കയറിയിറങ്ങിയ ഓഫീസുകളും കണ്ടു കാലുപിടിച്ച ഉദ്യോഗസ്ടരെയും.
ഇനിയെങ്കിലും ഈ സ്വഭാവം മാറ്റാന്‍ ശ്രമിക്കാം. നമ്മുടെ കേരളവും വളരട്ടെ.

ബിസിനസിന്‍റെ വിജയം

ഒരു ചെറുകിട ബിസിനസ്‌ വിജയിക്കുവാന്‍ അല്ലങ്കില്‍ വിജയിപ്പിക്കുവാന്‍ പണം മാത്രമല്ല കരുതേണ്ടിയത്. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും വളരെ കുശാഗബുദ്ധിയുള്ള ആള്‍ക്കാരെ കൊണ്ടുവുകയും നല്ല ബിസിനസ്‌ പാടവം കാണിക്കുകയും ചെയുക എന്നുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും നല്ല നല്ല ശീലങ്ങള്‍ വശമാക്കുകായും വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തുനോക്കുകയും ചെയുക.

ബിസിനസില്‍ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള സ്ഥാനം.

ഒരു ബിസിനസിന്‍റെ ജീവ നാടിയാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ നടത്തിപ്പുകാരുടെ ആശയവിനിമയം. എങ്ങനെ നമ്മള്‍ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ്നോടെ പെരുമാറുന്നോ അങ്ങനെ യിരിക്കും നമ്മുടെ ബിസിനെസിന്‍റെ വളര്‍ച്ച. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലിക്കാരുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ സഹകരണത്തിനും നല്ലരീതിയിലുള്ള ആശയവിനിമയം അത്യാവസ്യമാണ്. ആശയവിനിമയം എന്നതുകൊണ്ടുദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസാരം മാത്രമല്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ ചലനവും ഒരുവിധത്തില്‍ ആശയവിനിമയമാണ്. നമ്മള്‍ ഫോണില്‍ സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ പോലും ചിരിച്ചുകൊണ്ടെ സംസാരിച്ചാല്‍ കേള്‍ക്കുന്നആള്‍ക് അതെ മനസിലാക്കാന്‍ സാധിക്കും.
ആശയവിനിമയം നമുക്കെ നേടിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു കഴിവാണ്. ഇന്നുമുതല്‍ നല്ല ആശയവിനിമയം നേടാന്‍ നമുക്കെ പരിശീലിക്കാം.

മാസ്റ്റര്‍ മൈന്‍ഡ് ഗ്രൂപ്പ്‌

എന്താണ് ഈ മാസ്റ്റര്‍ മൈന്‍ഡ് ഗ്രൂപ്പ്‌? രണ്ടോ അതില്‍ കൂടുതലോ ആള്‍ക്കാരോരുമിച്ചുകൂടി അവരുടെ ബുസിനെസ്സിന്റെ വളര്‍ച്ചക്ക്‌ വേണ്ടിയുള്ള കാരിയങ്ങള്‍ ചര്ച്ചചെയുന്ന ഒരു വേദിയാണ് മാസ്റ്റര്‍ മൈന്‍ഡ് ഗ്രൂപ്പ്‌. ഈ കൂടായ്മ എല്ലായ്പ്പോഴും പരസ്പര നന്മയ്‌ക്കുവേണ്ടിയയിരിക്കും ശ്രമിക്കുന്നത്.

അങ്ങനെ ഒരു മസ്റ്റര്‍മൈന്‍ഡ് ഗ്രൂപ്പ്‌ തുടങ്ങാം

1. സമയം- ഒരു പ്രത്യേക സമയം ഗ്രൂപ്പ്‌ മീറ്റിംഗിനുവേണ്ടി തീരുമാനിക്കുക.

മിനിമം ഒരുമനികൂര്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഇതിനുവേണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കുക. മാക്സിമം ഒന്നര മണിക്കൂര്‍ അതില്കൂടുതലയാല്‍ അതെ ബോറായി തോന്നാം.

2. സ്ഥലം- മാസ്റ്റര്‍മൈന്‍ഡ് ഗ്രൂപ്പ്‌ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയോ ഓഫ്‌ലൈനയോ തുടങ്ങാം

ഒരേ സിറ്റിയിലോ ടൌണ്ണിലോ ആണെ എല്ലാപേരും താമസിക്കുന്നതെങ്ങില്‍ ഒരു പ്രതേക സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതല്ലെങ്കില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി ഒരുമിച്ചുകൂടുക. ഇപ്പോഴത്തെ കലഗട്ടത്തിന്‍റെ ഒരു വലിയ ഗുണം, നമുക്കെ ലോകത്തിന്‍റെ ഏതുഭാഗത്തിരുന്നും നമുക്കെ മീറ്റിംഗ് നടത്താം എന്നുള്ളതാണ്.

3. വിഷയം – എന്താണെ ചര്ച്ചചെയ്യെണ്ടിയ്തെന്നെ നേരത്തേ തീരുമാനിക്കുക. നിങ്ങള്‍ക്കുവേണമെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ്‌ ബുക്ക്‌ നേരത്തേതിരഞ്ഞെടുത്തെ അതിലെ പ്രധാനകാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യാം. ഓര്‍ക്കുക എപ്പോഴും വിഷയങ്ങള്‍ ഇടകലര്‍ത്തിയിടാന്‍. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഒരാളുടെ ബിസിനസ്‌ പ്രശ്നങ്ങള്‍ എങ്കിലും ചര്ച്ചചെയ്തെ ഒരു കൂട്ടായ അഭിപ്രായത്തില്‍ എത്തണം. കഴിഞ്ഞ കൂട്ടായ്മയിലെ ഏതെങ്കിലും കരിയങ്ങള്‍ ചര്ച്ചചെയനുന്ടെങ്കില്‍ അതെ ആദ്യമേതന്നെ ചെയ്യുക.

4. മാര്‍ഗരേഗ – കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരുമാര്‍ഗരേഗ ആദ്യത്തെകൂട്ടായ്മയ്ക്കുതന്നെ ഉണ്ടാക്കുക. എല്ലപ്രവശ്യവും കൂട്ടായ്മയുടെ മാര്‍ഗരേഗ ഓരോങ്ങങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നു ശ്രധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരുമാര്‍ഗരേഗയും അതനുസരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളും ആകുട്ടയ്മയുടെ ഒരു വലിയ സമ്പത്താണ്‌.

എന്താണ് കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രയോജനം?

കഴിഞ്ഞദിവസം ഞാന്‍ ജോലിചെയുന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ ഞങ്ങളുടെ  മന്ത്ലി മീറ്റിംഗില്‍, ഞങ്ങളെ നാലുപേര്‍ വീതം ഇരുത്തിയതിനുശേഷം ഒരു സെനറ്റ്‌ (one cent) സ്ക്രീനില്‍ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരും ആ നനയത്തിനെ പറ്റികഴിയുന്നത്ര വിവരണം എഴുതാന്‍. ആദ്യം ഓരോരുത്തരുടെയും വിവരണത്തിന്‍റെ എണ്ണം നോക്കി പിന്നീടു ഓരോ നാല്പേരുടെ കൂട്ടത്തിന്‍റെയും duplicate ഇല്ലാതെ ആകെ എത്ര എന്നുനോക്കി. അതില്‍ രസം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ എണ്ണം ഉള്ളവരുടെ സംക്യ ഇപ്പോഴും അഞ്ചു ഇരട്ടിയോ അതിലതികമോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഉദാഹരണത്തില്‍നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കെണ്ടിയതെഎന്തെന്നാല്‍ എല്ലായ്പ്പോഴും രണ്ടോ അതിലതികമോ ആള്‍ക്കാര്‍ കൂടി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോള്‍ വളരെ കൂടുതല്‍ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തെളിഞ്ഞുവരുന്നതയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.
ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ വളര്ച്ചക്കെ എങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് സഹായകരം.

Mastemind Group

Proverbs 11:14 NIRV Without the guidance of good leaders a nation falls. But many good advisers can save it.
Whenever you get a question, it is better to look in scriptures first. Nowadays we hear more about Mastermind, Meetup group, etc. If you have checked the bibble, you will see a lot of examples mentioning about the advisory panel is important to become prosper. Bibble says Solomon is the wisest king ever ruled in the world. That Solomon saying we need many good advisers.
See other similar verses about Mastermind groups
Proverbs 15:22
without consultation, plans are frustrated, But with many counselors they succeed
Proverbs 20:18
Plans are established by seeking advice; so if you wage war, obtain guidance.

Entrepreneurs you need to join in a mastermind. Now you can see lots of mastermind groups asking a tremendous amount upfront. I am not a fan of that kind of mastermind group. Join a mastermind group that is the type of your same level of people in it. If there is no mastermind group in your area, start one. Now you can start a mastermind group in the comfort of your home with the internet.  Ask your friends or somebody you know has a small business or planning to start a business. After all mastermind group is and should be an accountability group. They get to help each other.
Tell me how would you set up your mastermind group?

How could India prosper?

Hello India, we need you to step up. Time has now arrived, and please join us to make it happen. My friends, Brothers, and Sisters we need a plan, we need to get out of this route. We have enough resources but are the lack of courage, lack of advice to start a business. Don’t worry start when you are young. Learn it by doing. Don’t wait to complete your school education. We need to rebuild our school system to get more time to do something, making real money. Our current education system, at least when I was studying, we just go to school sit and learn (at least some of them) from the teacher. In my opinion, schools should be up to half day and rest of the day students should invest their time to do something to make money or, at least, try something for making money.
We need more entrepreneurs to make a strong and prosper India. Today is the day to start a business. Everybody can start something. It should not be one with a large investment. Start something small. Join some group. Because of the internet, you should not have to live in a city, to join a group. Everybody with the web or even a smart phone can join any group. Is that amazing? Recently I read a story about a young man started a book lending club called Lenro,( https://lenro.co/  ) Just join in that group and if you have any books to lend, do it. There is no fee associated with joining Lenro.
Parents should encourage their children to participate some entrepreneur activity. When I was a kid I love to do something, like to explore. But I didn’t get much exposure. Most of the time I got discouragement. When I was in college, I decided not to work for the man instead start a business. Immediately after I completed my college, I started a business with my parents financial contribution. Unfortunately, I can’t reach the other side of that business. Starting a business and managing it is a tough job. I wish I could get listen and read the business podcast and blogs that time.
Friends, go out and make something happen.

How to treat your workers or staffs

Photo Credit: https://picjumbo.com
When we look the history, most powerful and wealthy nations were followed biblical principles. If you start a business, or you expect any growth in your life, you better study the bibble. Even if you say I am not a Christian or I don’t believe in Bibble, or Bibble is not real. Ok, I understand. I don’t think Harry Potter story is true, but we all read that story, right? So just read Bibble and get what it says about life. If you study Bibble and implement what it said is the first thing you need to do in your business, it to be a success.
  “Do not defraud or rob your neighbor. Do not hold back the wages of a hired worker overnight.” Leviticus 19:13
When you start reading Bibble, intentionally you will notice what it says about life. In other words, life is a business. You cannot be different in your life and business. When you read Bibble, intentionally start from Old Testament. I was born and brought up in a Christian family. I go to church every Sunday, (not actually) whenever I go to church most of the times the devotion was from New Testament. My point here is when you read Bibble intentionally you have to start with Old Testament. Because 3/4 of the Bibble is Old Testament and important laws, the life of early human beings are all mentioned in Old Testament. Everything you need to know in life is in Old Testament. New Testament is a supplement to Old Testament.
Serving your fellow humans is an important principle of the Old and New Testament. When you read Leviticus, you can see the importance of taking responsibility for your fellow people and hired workers. I got the opportunity to work in the Middle East and the United States of America. What is one big difference in both countries? Well, in America,  if any business hired you, you will get your wages on time. Some companies give weekly some give every two weeks bimonthly or monthly. But what was in the Middle East or most countries in the Middle East. They agreed to pay you every month, but it may lag many months, and there is no guarantee to get your wages back.