തൊഴില്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം

വളരെ സുരക്ഷിതമായ ജീവിത വിജയത്തിനുള്ള ഒരു മാര്‍ഗമാണ് നമ്മുടെ മനസിന്നിനങ്ങിയ ഒരു ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതെ. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ മിക്കപ്പോഴും ഈകാര്യത്തില്‍ അറിവുള്ളവര്‍ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഒരുപക്ഷേ നാലുമക്കള്‍ ഉള്ള ഒരു പിതാവ് പറഞ്ഞേക്കാം തോമാച്ചന് ഞാന്‍ ഒരു പള്ളില്‍അച്ഛന്‍ ആക്കും അവന്‍റെ അനിയന്‍ ഒരു ഡോക്ടര്‍ മുന്നാമന്‍ ഒരു വക്കീല്‍ ഇളയവന്‍ എന്‍റെ കൃഷിയെല്ലാം നോക്കിനടത്തട്ടെ എന്ന്.

നമ്മള്‍ എല്ലാവരും പലപല കഴിവുകളുമായി ജനിച്ചവരാണ്. ഒരാള്‍ മോട്ടോര്‍ നന്നാക്കാന്‍ പ്രഗല്ഫ്നനെങ്കില്‍ മറ്റെയാള്‍ മറ്റൊന്നിലയിരിക്കും കൂടുതല്‍ തല്പരിയം കാണിക്കുക. നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ജോലിയില്‍ നമ്മള്‍ പ്രാഗല്ഭ്യം നേടിയാലും ജീവിതത്തില്‍ ഒരു വിഷമകരമായ അവസ്ത വരുമ്പോള്‍ നാം പതരിപോകാന്‍ ഇടവരും.

ആത് തൊഴില്‍ അഭ്യസിക്കുന്ന്തിനു മുമ്പെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഈ പഠനം എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്നതാണോ?

Author: Boby

I am Boby Thomas born and raised in a small village in Kerala state, South India.I am curious about everything from my childhood onwards. Currently living in the United States of America. I believe this is the best time to be an entrepreneur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *